หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ ๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำสาละวิน ๑๓ เมือง เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ ให้กับอังกฤษ จำนวน พท.๓๐,๐๐๐. ตร.กม. ปัจจุบันเป็นของพม่า
ครั้งที่ ๑๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เสียดินแดนฝั่งขวา (ลาว) ของแม่น้ำโขง ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ จำนวน พท.๑๔๓,๐๐๐. ตร.กม. ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒
ครั้งที่ ๑๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง ตรงข้ามเมืองหลวงพระบางให้ฝรั่งเศสอีก พท. ๒๕,๕๐๐. ตร.กม.
ครั้งที่ ๑๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เสียมณฑลบูรพา (เสียมราฐ, ศรีโสภณ และ พระตะบอง) เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ ให้กับฝรั่งเศส จำนวน พท.๕๑,๐๐๐. ตร.กม. เพื่อแลกกับเมืองตราด
ครั้งที่ ๑๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เสียหัวเมืองมาลายู (รัฐกลันตัน, ตรับกานู, ปะริส และไทยบุรี) เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ ให้กับอังกฤษ จำนวน พท.๘๐,๐๐๐. ตร.กม. เพื่อแลกกับอังกฤษยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และให้ไทยกู้เงินเพื่อสร้างทางรถไฟ
ครั้งที่ ๑๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๙ เสียปราสาทพระวิหารให้กับเขมร เมื่อ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ พท. ๒ ตร.กม.

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อยากจะให้คนไทยทุกคนได้ทราบและได้รู้จะได้มีจิตสำนึกรักถิ่นฐานดังเช่น "ใต้ร่มธงไทย"
*ใต้ร่มธงไทย ร่มเย็นเหมือนดังอยู่ใน ร่มโพธิ์ ร่มไทร ที่มีกิ่งใบแน่นหนา ชาติไทยไหญ่หลวง แต่กระจัดกระจาย ถูกแยก แบ่งย้ายไปอยู่หลายสาขา
**เชิญพวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน เชิญอยู่ใต้ร่มธงไทย เลือดเนื้อ เผ่าไทยนั้นควรจะสมานฉันท์
เหมือนน้องพี่ ชาติเชื้อเราสายเดียวเกี่ยวพัน ใต้ร่มธงไทย ร่มเหมือนดังโพธิ์ไทร ใต้ร่มธงไทย เย็นเหมือนใต้แสงจันทร์
ประพันธ์โดย: หลวงวิจิตรวาทการ
Don't Cry For Me
THAILAND
ถ้าประเทศล่มสลาย
เราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แผ่นดินที่เสียไป
ประเทศไทยเสียดินแดนไปทั้งหมด 14 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2329 ถึง พ.ศ.2505 เป็นพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 717,877 ตารางกิโลเมตร
ประเทศในปัจจุบัน เขมร, ลาว เคยเป็นของเราทั้งหมด และประเทศ มาเลเซีย, เวียดนาม, พม่า, จีน พื้นที่บางส่วน ล้วนเคยเป็นดินแดนของประเทศไทย เมื่อรวมพื้นที่ดินแดนทั้งหมดที่เสียไป ขนาดของพื้นที่เท่ากับประเทศ อังกฤษ และประเทศ ฝรั่งเศสรวมกัน
ไทยเสียดินแดนทั้งหมด 14 ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๑
เสียเกาะหมาก (เกาะปีนัง) ให้กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๙ จำนวนพื้นที่ ๓๗๕ ตร.กม.
ครั้งที่ ๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๑
เสียเมือง มะริต, ทวาย และตะนาวศรี ให้กับพม่า เมื่อ พ.ศ.๒๒๒๖ จำนวน พท.๕๕,๐๐๐ ตร.กม.
ครั้งที่ ๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๒
เสียเมืองบันทายมาศ เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๓ ให้กับฝรั่งเศส
ครั้งที่ ๔ ในสมัยรัชกาลที่
เสียเมืองแสนหวี, เชียงตุง และเมืองพง เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๘ ให้กับพม่า จำนวน พท. ๖๐,๐๐๐ ตร.กม.
ครั้งที่ ๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๓
เสียรัฐเปรัค เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๙ ให้กับอังกฤษ ปัจจุบันเป็นของมาเลเซีย
ครั้งที่ ๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๔
เสียแคว้นสิบสองปันนา เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๒ ให้กับฝรั่งเศส จำนวนเนื้อที่ ๖๐,๐๐๐ ตร.กม.
ครั้งที่ ๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๔
เสียเขมร พ.ศ.๒๔๑๐ ให้กับฝรั่งเศส จำนวน พท. ๑๒๔,๐๐๐ ตร.กม.
ครั้งที่ ๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๕
เสียแคว้นสิบสองจุไท เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑ ให้กับฝรั่งเศส จำนวนเนื้อที่ ๘๗.๐๐๐ ตร.กม
-รอติดตามต่อไปครับผม-